Koulutus

JSK Systems OY:n käytännönläheiset, räätälöidyt koulutukset

•selventävät sitä, mitä laatujärjestelmän vaatimukset tarkoittavat sekä sitä, kuinka vaatimuksia voidaan käytännön tasolla toteuttaa

•auttavat arvioimaan nykyistä toimintaa, ratkaisemaan siinä esiintyviä ongelmia ja keksimään uusia ratkaisuja

•avaavat sitä, mitä laatujärjestelmä merkitsee eri sidosryhmille.