ISO 45001 korvaa OHSAS 18001 -standardin.

ISO 45001 korvaa OHSAS 18001 -standardin.

ISO 45001 -standardi tähtää työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen sekä terveellisempien ja turvallisempien työolosuhteiden luomiseen. Standardi perustuu PDCA-malliin (plan, do, check, act) ja korostaa systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista.

Uudessa ISO 45001:2018 -standardissa painottuvat seuraavat asiat:

– johdon sitoutuminen
– työntekijöiden osallistuminen
– riskien sekä mahdollisuuksien hallinta
– työterveys- ja työturvallisuusasioiden sisällyttäminen niin organisaation johtamisjärjestelmään kuin liiketoimintaprosesseihin

OHSAS 18001 -sertifikaatin hankkineiden organisaatioiden on siirryttävä ISO 45001 -standardin käyttöönottoon maaliskuuhun 2021 mennessä.